German
English
France
Estonia
Lithuana
Poland
Russia
Ukraine
 
Nõuandeliin kl 8 – 17: +49 9371 940 0
Nõuandeliin kl 8 – 17: +49 9371 940 0   

josera-quality-logo

Pitseriga kinnitatud

JOSERA peab tähtsaks praktilist läbipaistvust ja kõrgeimat kvaliteeti.

JOSERA on usaldusväärne…

sest loomapidaja võib kindel olla, et JOSERA poolt kasutatavad toorained on kõrgeima kvaliteediga. Meie tooted paistavad silma HACCP süsteemil (ohuanalüüs ja kriitilised kontrollpunktid) baseeruva ja kontrollitud tootmisega. Sellega tagame igal ajahetkel toorainete tee katkematu jälgitavuse alates tootjast kuni tarbijani.

Oma laboris kindlustame toodete kvaliteedi jooksvalt. Lisaks laseme sõltumatul akrediteeritud asutusel sertifitseerida nii meid ettevõttena JOSERA, kui ka meie tooteid kõikidel tootmisetappidel, seega on meie kõrgeim kvaliteet dokumentidega kinnitatud.

Sertifikaadid

Sisseostmine

Kõrgeväärtuslike toorainete kriitilise valiku ja kontrollimise kaudu pannakse JOSERA toodete kõrgele kvaliteedile nurgakivi juba sisseostmisel.  Meie enda karmide kvaliteedinormide põhjal, mis ületavad sageli seaduslikke piirväärtusi märgatavalt, kasutame hoolikalt valitud ja sertifitseeritud tarnijatelt ainult dokumenteeritud tooraineid.

Usalduslikus koostöös meie tarnijatega fikseerime need kvaliteedikriteeriumid ja lepime kokku tarnekogustes. Pikaaegne koostöö meie põhipartneritega annab tunnistust sellest, et - nii nagu ka müügiprotsessis - on aus suhtlemine üksteisega kõikide osapoolte puhul eeliseks.

Uurimine ja arenemine

Meie uurimisosakondades töötavad loomaarstid, bioloogid, keemikud, agraarinsenerid ja talunikud sihikindlalt uute toodete ja tootekontseptsioonide kallal. Lisaks oma teaduslikele uuringutele kasutame seejuures aga ka rahvusvaheliste uurimuste uusimaid tulemusi. Nii on teil kliendina kindlustunne, et meie tooted pakuvad teile maksimaalselt turvalisust. Sest JOSERA puhul lähtuvad tooted loomade vajadustest ning sisaldavad mitte maksimaalseid, vaid optimaalseid koguseid. See tagab kõrgeima tõhusa ainevahetuse ja jõudluse. Uute  toodete ja söödakontseptsioonide arendamisel lähtume ökoloogilistest ja ühiskondlikest seisukohtadest. Meie uuenduslikud tootekontseptsioonid toovad teile tõelist majanduslikku kasu kõrgeimal kvaliteeditasandil. 

Ülikoolid ja loomaarstid jälgivad meie praktikakatseid ettevõtetes. Sellega saab meie toodete kasulikkus teadusliku tõenduse ja me suudame luua  loomasöötade valdkonnas  rahvusvaheliselt tunnustatud tippmargid nagu Keragen®, Se Protect® jt.

JOSERA kasutamisel võite kindlad olla, et pakend sisaldab täpselt seda, mis on pakendil kirjas. Toote sisalduse avalik deklareerimine ja vabatahtlik andmete avaldamine on standardiks peaaegu kõikide JOSERA toodete puhul. Väljaspool seisvad laborid (nt DLG) kinnitavad juba aastakümneid JOSERA kvaliteeti parimate hinnetega.

Toodang

Meie kõrgtehnoloogia abil valmiva toodangu puhul on alati päevakorral täpsus.

Siin kehtib: Kott koti järel parimat kvaliteeti!
Toorained laagerduvad silohoidlates. Ülimalt täpsetel kaaludel doseeritakse need automaatselt ja töödeldakse kolmel tootmisliinil. 
Doseerimise kõrvalekalle ei tohi makroelementide puhul ületada 0,1% ja mikroelementide puhul 0,01%.

Meie sõltumatult kontrollitav ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide kontseptsioon (HACCP) tagab siin sööda usaldusväärse kvaliteedi.   
Enne ettevõttest väljastamist kontrollitakse tooteid moodsas Josera laboris, sest tarnimisele läheb ainult parim kvaliteet. Lisaks kvaliteedile on Joserale oluline toodete valmimise võimalikult keskkonnasäästlik kontseptsioon:

  • vähem keskkonnasaastet tänu hästi kättesaadavate toorainete kasutamisele
  • tõhusad tooted - mineraalsöötade positiivne ökobilanass
  • elektrivool taastuvatest energiaallikatest
  • keskkonnasäästlik ja tõhus tootmistehnoloogia: Josera on tunnustatud kui ökoloogiliselt kasumlik ettevõte

Kvaliteedigarantii

Firma oma labor on meie kvaliteedijuhtimise süsteemi keskpunktiks ja vastutab kõrge kvaliteedistandardi järgimise eest.

Josera ülimoodsas laboris töötavad käsikäes toiduainete keemikud, bioloogid, laborandid ja agraarinsenerid. Labori varustus (RFA, ICP, AAS, NIR, klassikalised analüüsimeetodid) võimaldab lühikese aja jooksul saada usaldusväärsed tulemused. Rutiini käigus kontrollivad meie kvalifitseeritud töötajad tooraineid ebasoovitavate ainete suhtes (nt plii, kaadmium, arseen, mükotoksiinid jm).

Nad uurivad:

  • kõiki sissetulevaid tooraineid enne mahalaadimist
  • pidevalt valmistoodangut (ka segukaupade testid)
  • lagunemisohtlike substantside ohutuse tunnuseid, et säilimistähtaja lõpul
  • oleksid deklareeritud sisaldused tootes veel alles

Lisaks oma laborikontrollile laseme tooteid uurida ka Saksamaa Toiduaineteühingul (DLG).  DLG kontrollid on sõltumatud ja annavad põllumehele kindlustunde, et pakendil deklareeritud väärtused on tõesti ka tootes olemas. Nii on võimalik terveid kõrge jõudlusega loomi toita vajaduspõhiselt.

Josera on juba peaaegu 25 aastat sertifitseeritud DLG ja DLG-Plus kontrollide testi võitjana. DLG avalikustab tulemused aadressil: www.dlg.org/gzuntersuchungen.